لیست رویدادهای برگزار شده:

ردیف عنوان تاریخ گالری
1 همایش سرمایه‌گزاری اقتصادی هیئت تجاری کره جنوبی در ایران 12 خرداد 1395 مشاهده
2 همایش صنایع دریایی هیئت تجاری کره جنوبی در ایران 16 آذر 1395 مشاهده
3 همایش صنایع دریایی، ساحل و فراساحل هیئت تجاری کره جنوبی در ایران 2 خرداد 1396 مشاهده
4 نشست اقتصادی صنعتی و انتقال فناوری هیئت کره جنوبی در ایران 25 شهریور 1396 مشاهده
5 همایش اقتصادی هیئت تجاری کره جنوبی در ایران 23 مهر 1396 مشاهده

برنامه رویدادهای آتی:

ردیف عنوان تاریخ لینک
1 نشست اقتصادی صنعتی هیئت کره جنوبی در ایران 1 آبان 1396 ثبت نام