فارسی |  کره ای |  انگلیسی |  تماس با مالیست رویدادهای برگزار شده:

ردیف عنوان پروفایل همایش تاریخ گالری
1 همایش سرمایه‌گزاری اقتصادی هیئت تجاری کره جنوبی در ایران -- 12 خرداد 1395 مشاهده
2 همایش صنایع دریایی هیئت تجاری کره جنوبی در ایران 16 آذر 1395 مشاهده
3 همایش صنایع دریایی، ساحل و فراساحل هیئت تجاری کره جنوبی در ایران 2 خرداد 1396 مشاهده
4 نشست اقتصادی صنعتی و انتقال فناوری هیئت کره جنوبی در ایران 25 شهریور 1396 مشاهده

برنامه رویدادهای آتی:

ردیف عنوان پروفایل همایش تاریخ لینک
1 همایش اقتصادی هیئت تجاری کره جنوبی در ایران 23 مهر 1396 ثبت نام