شرکت آتوسا رویداد هگمتانه با نام اختصاری BTN فرصت های تجاری همانند نمایشگاه و همایش با همکاران ما در کره ارائه می دهد.
اگر شما به دنبال پیدا کردن محصولی خاص یا کشف بازار در کره هستید، ما هر ساله دعوت از خریداران ایرانی با همکاری سازمان های کره ای داریم.
شما میتوانید از همایش ها و نمایشگای معروف که در زمینه شغلی شما برگزار شده بازدید فرمائید.
ما همچنین اطلاعات صنایع تجاری جامعی در زمینه صنایع دریایی، فناوری اطلاعات، الکترونیک، مخابرات، نساجی، خودرو و ... داریم.
شما می توانید از روی برنامه های ما به روند تجارت با کره پی ببرید.سازمان شهرک های صنعتی کره جنوبی (KICOX)
انجمن سرمایگزاری تجاری کیونگی (KYVA)
انجمن بین المللی تجارت کره (KITA)
انجمن سرمایگزاری تجاری کره (KOVA)
انجمن ارتباطات و اطلاعات کره (KAIT)
آژانس اقتصادی سئول (SBA)
آژانس ترویج کننده اطلاعات و فرهنگ صنایع گوانگجو (GITCT)
مرکز ترویج کننده صنایع دیجیتالی دائگو (DIP)
آژانس ترویج کننده اطلاعات تکنولوژی صنایع اینچئون (IITPA)
آژانس ترویج کننده اطلاعات صنایع بوسان (BIIPA)
و ...