فارسی |  کره ای |  انگلیسی |  تماس با ما
اگر شما هر گونه سوال درباره خدمات ما دارید لطفا پیام بگذارید ما در اسرع وقت پاسخ گو شما خواهیم بود.


دفتر کره
 • BTN Co., Ltd
 • Add: #1101, 6, Teheran-ro 52-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea
 • Tel: +82-2-549 9960
 • Fax: +82-2-516-6720
دفتر هند
 • Manager : Ramesh Yadav
 • Tel : 011-42171161
 • E-mail : rajyadav25@gmail.com
دفتر ایران
 • Manager : Ehsan Karimi
 • Tel : +98 902 811 3031
 • Fax : +98 21 8977 8745
 • E-mail : btn@gate4iran.ir & gate4iran@gmail.com