اگر شما هر گونه سوال درباره خدمات ما دارید لطفا پیام بگذارید ما در اسرع وقت پاسخ گو شما خواهیم بود.

دفتر ایران
  • Tel : +98 902 811 3031
  • Fax : +98 21 8977 8745
  • E-mail : btn@gate4iran.ir & gate4iran@gmail.com

دفتر کره جنوبی
  • Tel: +82-2-549 9960
  • Fax: +82-2-516-6720

دفتر هند
  • Tel : +91 120-438 1591
  • Fax : +91 931-264 4992