مشاوره کسب و کار جامع!

شرکت BTN با مسئولیت محدود، در سال 1991 تاسیس شد و رابط قوی و کار آزموده برای ارتباط شما با بازرا کره می باشد. ما از پیشگامان در زمینه مشاوره کسب و کار برای شرکت های هندی در کره جنوبی هستیم. پس از نزدیک به 16 سال تجربه، ما امروز جزء راهبران در این زمینه ، به شما در زمینه بهرمندی از بازار کره می توانیم کمک کنیم. شرکت ما شامل مشاوره کسب و کار، مشاور منابع انسانی و فناوری اطلاعات می باشد. وب سایت www.gate4korea.com ما یک مکانی جامع برای پاسخگویی به همه نیازهای شما هنگام ورود به بازار کره می باشد. ما به شرکت های کوچک و متوسط با ارئه راه حل های سفارشی نسبت به نیازشان برای رسیدن به اهداف کسب و کار آنها کمک میکنیم. ما به شما برای توسعه فرصت اقتصادی برای محصولات و سرویس های شما و افزایش فعالیت های اقتصادی شما در کره کمک میکنیم.با تجربیات ارزشمند ، دید باز نسبت به بازار و مشارکت استراتژیک ما طی سالیان متمادی شما میتوانید هوشمندانه تجارت کنید. شما شایسته تبدیل شدن به یک بازیگر اقتصادی قدرتمند و رقابت با بازیگران کنونی هستید.